De ZORGG-cirkel

De ZORGG-Cirkel Het kompas naar een betere versie van jezelf!

Ontstaan en doel van de ZORGG-cirkel

De ZORGG-cirkel is door G & R ontwikkeld en gebaseerd op de piramide van Maslow. De piramide van Maslow helpt met het verklaren hoe behoeften mensen motiveren. De ZORGG-cirkel geeft inzicht in je leven op de vijf domeinen van de ZORGG-cirkel; Zelfbeeld, Ontwikkeling, Relaties, Gezondheid en Geld. De domeinen uit de ZORGG-cirkel hebben een relatie met de piramide van Maslow. In de trainingen komt deze cirkel telkens weer terug. Het is een kompas die je de weg wijst. Je gebruikt dit kompas niet eenmalig, maar bij keuzes die je maakt en veranderingen die plaatst vinden in je leven. Het kompas zal niet altijd hetzelfde zijn omdat je leven ook niet altijd hetzelfde is. Het uitgangspunt is dat het je inzichten geeft in waar je op het moment en laat je door middel van scores zien waar je behoeftes liggen zodat je aan de slag kunt om te komen tot een betere versie van jezelf! 

De piramide van Maslow

 In het model van Maslow worden de behoeften van mensen gerangschikt. Volgens de theorie van Maslow kom je pas aan hogere behoefte toe als aan de onderliggende (en lagere) behoeften is voldaan. De piramide van Maslow helpt met het verklaren hoe behoeften mensen motiveren. Alleen als aan de lagere behoeften van fysieke en emotioneel welzijn zijn voldaan dan pas bestaat de motivatie om ook aan de hogere behoeften, zoals persoonlijke ontwikkeling, te voldoen. Omgekeerd is dit ook het geval: Als aan de lagere behoeftes niet meer kan worden voldaan, dan zijn we ook niet meer gemotiveerd om onze hogere behoeften te onderhouden.

De piramide van Maslow

De Cirkel van Deming

De kwaliteitscirkel van Deming is een creatief hulpmiddel  voor kwaliteitsmanagement en probleemoplossing ontwikkeld door William Edwards Deming.

De cirkel van Deming beschrijft vier activiteiten die op alle verbeteringen in organisaties van toepassing zijn. De vier activiteiten zorgen voor een betere kwaliteit. Het cyclische karakter garandeert dat de kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht is. 

De kwaliteitscirkel van Deming PDCA

De doelencirkel

De doelencirkel is een gebaseerd op de  kwaliteitscirkel van Deming. Het principe is hetzelfde als de kwaliteitscirkel  van Deming, maar dan ben jij de organisatie en de activiteiten zorgen voor een betere kwaliteit in jouw leven! 

De vijf activiteiten van de doelencirkel zijn; 

  1. Doel bepalen
  2. Planning maken
  3. Planning volgen
  4. Check waar je staat
  5. Bijstellen waar nodig

De doelencirkel