Waardering voor jezelf, oftewel de letterlijke vertaling, waarde aan jezelf toekennen. Als je jezelf afkeurt leidt dit tot een laag zelfbeeld. Ook heb je vaak het idee dat anderen je afkeuren.

Als we het hebben over zelfwaardering kun je onderscheid maken tussen voorwaardelijke zelfwaardering en onvoorwaardelijke zelfwaardering. Bij voorwaardelijke zelfwaardering leg je jezelf voorwaarden op. Je vind dat je pas waarde hebt als je aan bepaalde eisen voldoet, zoals het hebben van werk of het hebben van een bepaalde status.

Mensen met een lage zelfwaardering beschermen zichzelf. Bijvoorbeeld door niet opkomen voor jezelf, door niet te voelen en door het vermijden van contact. Helaas maakt dit het alleen maar erger en zorgt voor nog meer problemen. Neerkijken op jezelf maakt je kwetsbaar en extra vatbaar voor kritiek van anderen

Onvoorwaardelijke zelfwaardering is een betere vorm van zelfwaardering. Je waardeert jezelf zonder enige voorwaarden te stellen. Of anders gezegd, je bent goed zoals je bent. Als je jezelf accepteert en je je sterke en zwakke kanten aanvaard, kun je je stemming en welzijn verbeteren. Bij deze vorm van zelfwaardering voel je je goed over jezelf, óók als je kritiek krijgt of fouten maakt.

Zowel je eigen gedrag, als het gedrag van anderen kun je goedkeuren of afkeuren. Maar let op! Door het gedrag van jezelf of anderen minderwaardig te noemen kom je in de gevarenzone. Het komt voor dat mensen zich zo minderwaardig voelen dat ze de zin van het leven niet meer zien. Ze erg dat ze de moed verliezen om verder te leven. Door het gedrag van anderen af te keuren kun je een ander ook een bepaald gevoel geven. Het ligt er natuurlijk wel aan in hoeverre jij dit doet en welke invloed je hebt op een ander. Daarnaast is het ook belangrijk hoe de ander over zichzelf denkt.

Ben jij ook iemand die de opvatting heeft pas waarde te hebben als je ‘bijzonder’ bent? Leg je jezelf voorwaarden op voordat je jezelf kunt waarderen? Wil je dit graag veranderen? Schrijf dat eens de voor- en nadelen op van deze opvatting. Het heeft mij geholpen, lees hier mijn verhaal. Hopelijk doe je inzichten op als je het voor jezelf noteert en kun je dan óók op den duur inzien dat het niet in je voordeel is jezelf pas te gaan waarderen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Accepteer jezelf zoals je bent, dit zal ten goede komen van je algehele welzijn. Je stemming zal verbeteren omdat je jezelf accepteert zoals je bent. Je hebt sterke en zwakken kanten, leer deze te aanvaarden. Als je dit kunt is er sprake van onvoorwaardelijke zelfwaardering!