Vitamine D wordt voornamelijk onder invloed van zonlicht in de huid aangemaakt. Daarnaast komt deze vitamine uitsluitend voor in voedingsmiddelen van dierlijke herkomst, al gaat het meestal om zeer kleine hoeveelheden.

Vitamine D is nodig om calcium uit de voeding in het lichaam op te nemen. Het is daarom belangrijk voor de groei en het behoud van stevige botten en tanden. Daarnaast speelt vitamine D een rol bij een goede werking van de spieren en het immuunsysteem én is onmisbaar voor een goede hersenfunctie

Vitamine D is zeker tijdens de overgang van groot belang. Bij een tekort aan vitamine D kun je last hebben spierzwakte, pijn in de botten, moeilijk op kunnen staan en gemakkelijk brekende botten. Door de spierzwakte en last van je botten val je makkelijker. Suppletie wordt daarom aangeraden.

Botafbraak in de overgang
De botten worden in hoge mate beschermd door de vrouwelijke hormonen oestrogeen en progesteron.

Rond en na de overgang is er een afname van deze hormonen, waardoor die bescherming afneemt. De botontkalking of botafbraak vindt dan sneller plaats, en de botten worden zo zwak dat je zomaar iets kunt breken.

Om botontkalking te voorkomen is het belangrijk om voldoende calciumrijke producten en producten met vitamine D te eten. Calcium versterkt de botten en vitamine D stimuleert de opname van calcium.

Hersenfunctie
Serotonine is een neurotransmitter een hormoon dat onder andere het dag-nacht ritme beïnvloedt en je helpt jezelf prettig te voelen. Als je te weinig serotonine hebt, zorgt dat voor depressieve gevoelens.

Gedurende de overgang raakt de hormoonhuishouding verder uit balans, waardoor het tekort aan serotonine wordt versterkt.. Vitamine D-tekort kan het serotoninegehalte verlagen.

Een serotoninetekort wordt in verband gebracht met het ontstaan van verschillende vormen van depressie. Vrouwen in de overgang met voldoende vitamine D in het bloed hebben minder vaak depressieve gevoelens.

Bronnen van vitamine D
Vitamine D zit van nature in vette vis, zoals haring, zalm en makreel. Ook leveren vlees en eieren vitamine D, maar minder dan vette vis. In Nederland wordt ook vitamine D toegevoegd aan halvarine, margarine en bak- en braadproducten (maar niet aan olie). In roomboter zit van nature vitamine D, maar veel minder dan wat er wordt toegevoegd aan margarines en halvarine.