Je hebt al zo weinig tijd en dan naast je werk en dan moet je ook nog sporten en zorgen voor ontspanning? Vaak heb je je handen al vol aan de normale dagelijkse bezigheden. Hoe ga je dat allemaal realiseren? Het is mogelijk om gas terug te nemen én meer te bereiken! Hoe kan dat denk je nu? Minder doen en meer bereiken? Ja, dat kan! Door de juiste dingen te doen en door overbodige dingen te laten. Door dingen te doen die je leuk vind en dingen die moeten tot het minimum te beperken. Dit is wat ik zelf heb ondervonden en deze kennis wil ik graag met jou delen zodat ook jíj er een gezonde en relaxte levensstijl op na kan houden! De doelencirkel is een tool die we hierbij inzetten.

De doelencirkel

De doelencirkel is een gebaseerd op de  kwaliteitscirkel van Deming. Deze kwaliteitscirkel is een creatief hulpmiddel voor kwaliteitsmanagement en probleemoplossing ontwikkeld door William Edwards Deming. 

De cirkel beschrijft vier activiteiten die op alle verbeteringen in organisaties van toepassing zijn. De vier activiteiten zorgen voor een betere kwaliteit. Het cyclische karakter garandeert dat de kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht is. De doelen-cirkel is hetzelfde principe, maar dan ben jij de organisatie en de activiteiten zorgen voor een betere kwaliteit in jouw leven!

De vijf activiteiten in de doelencirkel van G & R zijn: 

DOEL BEPALEN: Kijk naar welk onderdeel van je ZORGG-cirkel aandacht nodig heeft. Is dit het onderdeel waar je aan wilt werken? Ja? dan heb je je doel bepaald! In de training gaan we hier natuurlijk uitgebreider op in. Want een doel bepalen is lastig, omdat je moet kiezen wat je het eerst aan wilt pakken en je daarvoor moet je prioriteiten stellen. De domeinen hebben allemaal met elkaar te maken en daarom is het belangrijk te weten wat de juiste volgorde is. Hier kan ik je mee helpen.

PLANNING MAKEN: Als je eenmaal je doel hebt bepaalt is de volgende stap, plannen! Ontwerp een plan voor de verbetering van het domein en stel doelstellingen voor de verbetering vast. Deze doelstellingen moeten SMART zijn. 

PLANNING VOLGEN: Voer de geplande verbetering uit in een gecontroleerde proefopstelling. Dit betekent dat je je grenzen duidelijk hebt afgebakend. Je geeft aan wanneer je tevreden bent met het resultaat en dit kun je meten.

CHECK WAAR JE STAAT: Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de oorspronkelijke situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen.

BIJSTELLEN WAAR NODIG:  Bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten. Misschien moet je dan je doel bijstellen, maar doe dit niet ZOMAAR! Je moet namelijk nooit uit het oog verliezen waarom je het doel in de eerste instantie hebt bepaald. Je wilt geen concessies doen aan de kwaliteit van je leven! Ook hier zullen we in de training aandacht aan besteden.

De kern

Kern van deze visie is dat jij op deze manier in staat bent om je eigen leven beter te beoordelen en te verbeteren. Jouw acties vormen namelijk een deel van het hoger gelegen proces, namelijk jouw leven! Jij kunt de kwaliteit van jouw leven bepalen en hierin wil je geen concessies doen! Hoe beter de kwaliteit van jouw leven, hoe gezonder en relaxter je bent en leeft. En ik hoor je zeggen; ‘sommige dingen heb je niet in de hand want dat overkomt je.’ Inderdaad, sommige dingen heb je niet in de hand, maar wat je wel in de hand hebt is hoe je ermee omgaat! Dat bepaald de kwaliteit van je leven. Een voorbeeld hiervan is het verhaal van Marc Herremans.